REFERENCE

Akademija za glasbo Ljubljana
Dijaški dom Bežigrad - Ljubljana
Dijaški dom Celje
Dijaški dom Ivan Cankar Ljubljana
Dijaški dom Maribor
Društvo gledališče Kolenc - Vače
Društvo ustvarjalcev dobre glasbe Župca - Metlika
DPD Svoboda - Zreče
Dom upokojencev Polzela
Dom upokojencev Šoštanj
Društvo Jarina Bohinj
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega
mestnega jedra Ljubljana
Dvojezična osnovna šola Gederovci
Engrotuš, d.o.o.
Era d.d. Velenje
Finea holding d.o.o. Maribor
Fit media d.o.o.
Fori d.o.o.
Gost d.o.o. Velenje
Gorenje gostinstvo d.o.o.
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center srednjih šol - Gimnazija Velenje
Agencija Petka, d.o.o.
Glasbena šola Brežice
Glasbena šola Celje
Glasbena šola Velenje
Glasbena šola Žalec
Glasbena šola Hrastnik
Glasbena šola Trbovlje
Glasbena šola Kamnik
Glasbena šola Litija
Glasbena šola Slovenske Konjice
Glasbena šola Ljutomer
Glasbena šola Slovenj Gradec
Glasbena šola Nazarje
Glasbena šola Krško
Glasbena šola Kranj
Glasbena šola Franca Šturma - Ljubljana
Glasbena šola Rogaška Slatina
Glasbena šola Ribnica
Glasbena šola Radeče
Glasbena šola prof. Jurke Zoroja
Glasbeni center Musica - Tišina
Holding Hidria d.o.o. - Idrija
Hotel Evropa Celje
Hotel Štorman Celje
Hoteli Bernardin d.d.
TERME Dobrna, d.d.
Hoteli Rogaška Slatina d.o.o.
TERME Topolščica d.d.
TERME Olimia d.d.
I. osnovna šola Celje
III. osnovna šola Celje
IV. osnovna šola Celje
Javni vzgojnoizobraževalni zavod Planina pri Sevnici
I. OŠ Rogaška Slatina
III: OŠ Rogaška Slatina
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Knjižnica Velenje
Knjižnica Šentjur
KPD Vinska gora
Krajevna skupnost Spodnja Idrija
Krajevna skupnost Ponikva
KUD Polzela
KUD Lipa Velenje
KUD Transfer Ljubljana
KUD Vladko Mohorič Zreče
Kulturni center delavski dom - Zagorje ob Savi
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Šmartno ob Paki
KUD Ivan Cankar Tabor
KUD Mislinja
Kulturno prireditveni center Maribor
Kulturno društvo Anton Martin Slomšek Ponikva
Kulturno društvo Rečica ob Savinji
Kulturno društvo - Glasbena matica Maribor
LIONS club Celje - Keleia
MOPZ Vitanje
MPZ skladateljev Ipavcev Šentjur
MPZ Cetis Celje
MPO Šoštanj
Muzej Velenje
Merx gostinstvo in turizem
Mestna občina Celje
Mestna občina Velenje
Občina Ormož
Občina Polzela
Občina Loški potok
Občina Razkrižje
Občina Šentjur pri Celju
Občina Šoštanj
Občina Tabor
Občina Vitanje
Občina Vojnik
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šmartno pri Litiji
Osnovna šola Anton Aškerc Velenje
OŠ Antona Aškerca Rimske toplice
OŠ Šoštanj
OŠ Braslovče
OŠ Vojnik
OŠ Šmartno ob Paki
OŠ Bratov Mravljak Velenje
OŠ Kozje
OŠ Cirkovce
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
OŠ Dol pri Hrastniku
OŠ Loški Potok
OŠ Dornava
OŠ Gornji Grad
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Roša Celje
OŠ Frankolovo
OŠ Gorica - Velenje
OŠ Gustava Šiliha Velenje
OŠ Gorje
OŠ Hertoja Rajka Hrastnik
OŠ Hudinja - Celje
OŠ Ljubečna
OŠ Kobilje
OŠ Lava Celje
OŠ Lesično
OŠ Livada Velenje
OŠ Luče
OŠ Marije Broz - Bistrica ob Sotli
OŠ Miha P. Toledo Velenje
OŠ Mozirje
OŠ Nazarje
OŠ ob Dravinji - Slovenske Konjice
OŠ Pivka
OŠ Podčetrtek
OŠ Pod goro - Slovenske Konjice
OŠ Polzela
OŠ Pragersko
OŠ Rače
OŠ Rogatec
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
OŠ XIV.divizije Dobrna
OŠ Štore
OŠ Šalek
OŠ Zreče
Waldorfska šola
Viva la Musica Avgustin d.o.o.
Prosvetno društvo Nova cerkev
Prosvetno društvo Vitanje
Ptujski grad
RTV Slovenija
Rotary club Slovenj Gradec
Slovensko ljudsko gledališče Celje
SNG Maribor
Srednja glasbena in baletna šola Maribor
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja ekonomska šola Celje
Srednja zdravstvena šola Celje
Šolski center Celje
Zavod za izobraževalne in kulturne dejavnosti Litija
ZDRAVILIŠČE LAŠKO, medicina in turizem, d.d.
UNIVERZA v Mariboru
Turizem Rogatec
Vrtec Jožice Flander Maribor
Vzgojno varstvena organizacija Novo mesto
Vrtec Anice Černejeve Celje
Vrtec Trbovlje
Vrtec Zarja Celje
Vrtec Velenje
VVZ Janko Herman Žalec
VVZ Tončke Čečeve Celje
VVZ Slovenske Konjice
VVZ Šoštanj
Vzgojno izobraževalni zavod Rogaška Slatina
Velenjski televizijski studio
Studio trg d.o.o.
in preko 2.000 individualnih kupcev (pri nas in v tujini)
Nadaljuj